Reglementen

Toernooibepalingen
 • Deelnemers moeten werkzaam zijn in de boomkwekerijsector.
 • Partners en inwonende kinderen vanaf 16 jaar kunnen ook meespelen.
 • De toernooileiding beslist over toelating tot het toernooi.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per persoon en moet voor aanvang van de eerste wedstrijd worden voldaan.
 • U kunt zich voor één onderdeel inschrijven: dames-, heren- of gemengd dubbel.
 • De toernooileiding heeft het recht spelers in een andere categorie in te delen dan waarvoor is ingeschreven.
 • Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNLTB, tenzij anders is aangegeven.
 • De wedstrijden worden op tijd (+/- 45 minuten per wedstrijd) gespeeld.
 • Er wordt in poules gespeeld.
 • De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid bij eventuele schade, veroorzaakt door uw deelname aan en/of aanwezigheid bij dit toernooi.
 • Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers is de datum van inschrijving bepalend.
 • Informatie over sluiting van de inschrijving volgt.
 • Deelnemers worden verzocht 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en zich te melden bij de wedstrijdleiding. Bij niet of te laat aanwezig zijn bepaalt de toernooileiding over het vervolg van de wedstrijd.
 • Er kunnen geen verhinderingen geaccepteerd worden, alleen in uiterste noodzaak.
 • Verhinderingen na inschrijving worden niet geaccepteerd.
 • Zie ook het wedstrijdreglement.

In gevallen waarin de toernooibepalingen niet voorzien, beslist de toernooileiding.  

Wedstrijdreglement
 • Er worden minimaal 3 (poule)wedstrijden gespeeld.
 • De speeltijd voor iedere wedstrijd is ± 45 minuten, inclusief 5 minuten inspeeltijd.
 • De speeltijd voor de wedstrijden wordt verdeeld in 2 helften, dus er komen 2 standen.
 • Na 5 minuten inspelen klinkt een belsignaal en begint degene die aan bar- /raamkant staat met serveren.
 • Er wordt tijdens de beide wedstrijdgedeeltes niet van kant gewisseld.
 • De games worden doorgeteld. Er worden dus geen sets gespeeld.
 • Na de eerste helft klinkt nogmaals een belsignaal. Stoppen, eventueel punt afmaken en van baanhelft wisselen.
 • Direct doorgaan en degene die nu aan de bar-/raamkant staat, begint het 2e gedeelte van de wedstrijd met serveren, bij een stand van 0 – 0.
 • Bij het eindsignaal het punt uitspelen en alleen de volledig gespeelde games tellen!
 • Puntentelling:
  Bij 2 x winst in een partij krijgt men: 4 punten.

  Bij 1 x winst en 1 x gelijkspel: 3 punten.
  Bij 1 x winst en 1 x verlies, evenals bij 2 x gelijkspel: ieder 2 punten.
  Bij 1 x verlies en 1 x gelijk spel: 1 punt.
  Bij 2 x verlies: 0 punten.
 • Beide partijen geven na elke wedstrijd de eindstand(en) door aan de toernooileiding en krijgen een nieuwe tijd door voor de volgende partij.
 • Bij een gelijke aantal punten in de poule zijn de in de onderling gespeelde partij behaalde punten bepalend wie de winnaar wordt.
 • Als dat gelijk mocht zijn, is het positieve game-saldo bepalend. Indien dat ook gelijk is bepaalt het resultaat tegen de overige deelnemers in de poule wie de winnaar wordt. Is er dan nog geen winnaar, dan bepaalt het lot.
 • Bij 2 poules in een categorie gaan de nrs. 1 en 2 door naar de (kruis)finales. 
 • Bij 3 poules in een categorie gaan de nrs. 1 en de beste nr. 2 van de 3 poules door naar de (kruis)finales. 
 • Indien in de (kruis)finales na het eindsignaal de stand gelijk is, wordt een tie-break gespeeld.
 • Wanneer iemand niet op tijd of te laat aanwezig is, beslist de wedstrijdleiding over het vervolg van de wedstrijd. 
 • Degene, die niet in de (kruis)finale kan doorspelen, wordt geacht deze ook niet gehaald te hebben.
 • De daarna hoogst geëindigde gaat in dat geval naar de (kruis)finale.
 • Bij vervanging van de partner worden de wedstrijden buiten mededinging gespeeld en worden alle uitslagen van dat koppel in het toernooiklassement geschrapt.
 • In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.
 • De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid bij eventuele schade, veroorzaakt door uw deelname aan en/of aanwezigheid bij dit toernooi.

Door inschrijving gaat u akkoord met de toernooibepalingen en het wedstrijdreglement.